reasons to buy

ارتباط  با  مشتريان

روابط عمومي دفتر مركزي تهران: تلفن تماس 44432888

ازمابيشتر بدانيد...

در سال 1390 به منظور گسترش و تسهیل فعالیتهای واحدهای بازرگانی خارجی تعاونی خاص و شرکتهای تابعه و نیز براورد نیازهای وارداتی صنعتی کشور به ویژه شرکتهای گروه صنعتی ایران خودرو دو شرکت "بازرگانی پاساد دانا ایرانیان" و "First Best Solution" با سرمایه گذاری تعاونی خاص در تهران و استانبول تاسیس گردیدند....

capabilities

استقرار فرايند يكپارچه بازرگاني.

This is a demo text. It will be replaced by the original. This is a demo text. It will be replaced by the original. This is a demo text. It will be replaced by the original. This is a demo text.

توسعه زير ساخت فن اوري اطلاعات

This is a demo text. It will be replaced by the original. This is a demo text. It will be replaced by the original. This is a demo text. It will be replaced by the original. This is a demo text. This is a demo text. It will be replaced by the original. This is a demo text. It will be replaced by the original.

تنظيم رابطه برد-برد با مشتريان و شركاء

This is a demo text. It will be replaced by the original. This is a demo text. It will be replaced by the original. This is a demo text. It will be replaced by the original. This is a demo text. This is a demo text. It will be reThis is a demo text. It will be replaced by the original. This is a demo text. It will be replaced by the original. This is a demo text. It will be replaced by the original. This is a demo text. This is a demo text. It will be replaced by the original. This is a demo text. It will be replaced by the original.

اخبار شركت

July 11, 2005

July 12, 2005

This is a demo text. It will be replaced by the original. This is a demo text. It will be replaced by the original. This is a demo text. It will be replaced by the original. This is a demo text. This is a demo text. It will be replaced by the original.

July 13, 2005

This is a demo text. It will be replaced by the original. This is a demo text. This is a demo text. This is a demo text. It will be replaced by the original. This is a demo text. It will be replaced by the original. This is a demo text. It will be replaced by the original.